Αναζήτηση
Χάρτης
Επιλογή χρώματος
Προσβασιμότητα

Ηφαίστεια

Στην Ελλάδα βρίσκεται ένα από τα πιο γνωστά παγκοσμίως ηφαιστειακά τόξα που δημιουργήθηκε από τη βύθιση της Αφρικανικής λιθόσφαιρας (ωκεάνια) κάτω από την Ευρασιατική (ηπειρωτική). Το ελληνικό ηφαιστειακό τόξο με την ιδιαίτερα έντονη ηφαιστειακή του δράση κατά το παρελθόν, ευθύνεται για τη διαμόρφωση αρκετών από τα πιο εντυπωσιακά και πολλές φορές απόκοσμα ηφαιστειακά τοπία που συναντάμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Όψη του ηφαιστείου της Νισύρου