Αναζήτηση
Χάρτης
Επιλογή χρώματος
Προσβασιμότητα

Πριν ταξιδέψεις

Πριν ταξιδέψεις

Πριν ταξιδέψετε στην Ελλάδα, θα πρέπει να:

  • πληροφορηθείτε αν είναι απαραίτητη η έκδοση βίζας και διαβατηρίου από τη χώρα προέλευσής σας και να προβείτε εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.
  • επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για να τους ενημερώσετε για τη χρήση πιστωτικής κάρτας και την ανάληψη χρημάτων.
  • γνωρίζετε πως το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα είναι 230V AC (50Hz). Επομένως για να λειτουργούν σωστά και χωρίς προβλήματα οι συσκευές από την βόρεια Αμερική χρειάζονται μετασχηματιστή και από την Αγγλία έναν ειδικό προσαρμογέα.
  • να διαθέτετε σε ισχύ την υγειονομική σας περίθαλψη.
  • επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία για την ενεργή χρήση του κινητού τηλεφώνου σας στην Ελλάδα.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ως καταναλωτής προστατεύεστε από την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή, για όλες τις συναλλαγές που κάνετε ενώ βρίσκεστε στη χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των καταναλωτών στην Ελλάδα